вторник, 19 юни, 2018
0

Възпитаниците на ПГ „Капитан Петко войвода“ се стягат за участие в национално състезание „Мога и зная как”

В ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ и през настоящата година продължава работата по проект  BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час – фаза 1)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В училището са сформирани 6 групи за занимания по интереси и 4 за преодоляване на обучителни затруднения.Две от групите за занимания по интереси са „Електрониката и нейното приложение”  и  „Млад конструктор“  с ръководители  инж. Росица Табакова и инж. Цветан Иванов. В тях участват ученици от 10 и 11 клас.

В програмите на двете групи е включено практическо приложение на придобитите  знания по професионална подготовка. С  огромно желание  учениците проектират и изработват различни електронни схеми и макети с практическо приложение. По време на занятията изработват:  коледни дървета с мелодии, светодиодни роботи, тестери за дистанционно управление, електронно колело на съдбата и др.

На  Коледните базари с благотворителна цел, организирани през месец декември от местните администрации,  момчетата от двете групи представиха своята работа. Те участваха с направени от тях красиви LED свещи, светещи  новогодишни  украси за елха и различни други електронни изделия.

През месец януари  учениците от крьжоците ще  вземат участие в ежегодното  Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как”, организирано от Министерството на образованието и науката и търговска верига „Елимекс“.  В него те ще премерят сили с техни връстници от цяла България.

Освен дейностите по интереси в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“, по проект „ТВОЯТ ЧАС“ са сформирани и групи за преодоляване на образователни затруднения. Една от тях е „Подготовка за ДЗИ по БЕЛ“ с ръководител Юлия Ковачева. В нея участват 10 ученици от 12 клас, които имат нужда от допълнителни занимания за наваксване на пропуските си по български език и придобиване на допълнителни знания. Работата им е свързана изцяло с подготовка за държавните зрелостни изпити.

Работата по проекта подпомага дейността на учителите и учениците при провеждането на часовете по задължителна подготовка. Учениците попълват пропуските в досегашното си обучение, надграждат  теоретичните и практически си знания и компетентности, което повишава мотивацията им за учене.

 

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени