четвъртък, 24 май, 2018
0

Главен комисар Христо Терзийски: ОД на МВР-Кърджали е постигнала стабилни резултати през 2015 година

В дейността на ОД на МВР-Кърджали има благоприятни тенденции, които показват, че това е една работеща дирекция със стабилни резултати и заслужена добра оценка, това каза на отчет-анализа на дирекцията, който се състоя днес, директорът на ГД „Национална полиция” в МВР главен комисар Христо Терзийски. На отчета присъстваха  зам.директорът на ГД „Гранична полиция” старши комисар Йотко Андреев, областният управител Илия Илиев, ръководителите на Окръжна прокуратура Желязко Стефанов, на Окръжния съд Георги Милушев, на Административния съд Виктор Атанасов, директорът на ТД „Национална сигурност” в Кърджали Георги Ангелов. Главен комисар Терзийски постави акцент върху подобряване работата по противодействие на разпространението на акцизни стоки без бандерол и изтъкна като приоритет повишаване на вниманието на полицейския състав към проблема с нелегалната миграция с оглед ключовото място на област Кърджали.
Резултатите от работата на дирекцията бяха представени от областния директор старши комисар Венцислав Момчилов. Той отбеляза, че установената през последните години тенденция за спад на интензивността на престъпността на територията на ОД на МВР-Кърджали се запазва и през 2015 година. Регистрираните 844 криминални престъпления бележат намаление с 2.5 %. Разкрити са 505 престъпления, което представлява увеличение на разкритите деяния с 94 броя. Разкриваемостта в процентно изражение – 59.8 %, е увеличена с 12 % спрямо предходната година.
Структуроопределящи са престъпленията против собствеността – 413 броя, равняващи се на 49 % от общо извършените криминални деяния. Същите са намалели с 57 броя – 12 % спрямо предходната година. Разкрити са 40 % (165 бр.) от тях. Разкриваемостта в процентно изражение е нараснала с 5 пункта.
През периода се отчита спад на кражбите с 10.6 % . Разкриваемостта в процентно изражение 42 % е увеличена с около 5 пункта.
Разкриваемостта при домовите кражби е 36%. Кражбите от магазини – 43 на брой, бележат спад с 5 деяния в сравнение с предходната година. Работата по разкриване на тези деяния е подобрена. Разкрити са 25 кражби, а разкриваемостта им – 58%, е увеличена с 10 пункта.
Кражбите на черни и цветни метали са 26 броя – главно на телефонни кабели, ел.проводници, които не са част от електропреносната система на страната, домашна посуда, оградна тел и звена от огради. Разкриваемостта им е 42 %. Установени са 2 групи лица, жители на обл.Сливен и общ.Крумовград, извършители на кражби на телефонни кабели.
Запазва се тенденцията за спад на грабежите. Регистрираните 7 грабежа са намалени с 1 в сравнение с 2014 г. и с 3 спрямо 2013 година. Преобладават уличните грабежи. Повечето са извършени в областния център. Разкрити са 6 от извършените 7 грабежа. Всички са разкрити непосредствено след извършването им.
Престъпленията против личността са с нисък относителен дял – 5 %. Регистрираните през периода 43 деяния са увеличени с 6 броя. Разкриваемостта им – 53 %, е увеличена с 18 пункта. През периода е извършено 1 умишлено убийство, при 2 регистрирани и разкрити през сравнявания период. На 12.05.2015 год. в отбивка (горски път) на пътя между селата Седловина и Широко поле, общ.Кърджали, в близост до МПС е открито тялото на 21-годишен мъж от с.Жинзифово, общ.Кърджали. Смъртта е настъпила след пробождане с нож в областта на сърцето. Вследствие на предприетите бързи оперативно-издирвателни действия на 13.05.2015 г. е установен извършителят на убийството – жена на 20 години от с.Панчево, общ.Кърджали, която е задържана.
Регистрираните 47 престъпления, свързани с наркотични вещества, са увеличени трикратно. Реално броят на установените случаи е по-голям, тъй като 7 от тях са обединени в 1 досъдебно производство. От тях 4 са за отглеждане на наркотични растения. За пръв път на територията на областта е установено оглеждане на опиев мак. Разкрити са 41 от тези престъпления. Иззетите количества дрога са: 3, 5 кг марихуана, 45, 9 кг зелена суха листна маса канабис, 154 стръка канабис, 826 стръка опиев мак, 6, 11 г амфетамин, 2 таблетки амфетамин, 27, 71 г хероин, 1 г кокаин, 1 г „дизайнерска“ дрога.
Регистрираните са 108 икономически престъпления. Най-голям е делът на документните престъпления, следвани от престъпленията против стопанството, престъпленията против собствеността, престъпленията против интелектуалната собственост. Разкритите 44 икономически престъпления бележат увеличение с 14 броя, а разкриваемостта им – 41 % , ръст с 10 пункта.

1 Коментар

1 коментар

  1. Анонимен

    26.02.2016 at 02:40

    убийства, кражби на коли, много сте стабилни!

    0

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени