събота, 23 юни, 2018
0

Възпитаници на Електрониката представят танци от различни фолклорни области в България

С народни танци от различни фолклорни области  представиха своята дейност учениците от групата по интереси „ Български народни танци“ по проект „Твоят час“ в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“.  Участниците показаха на своите съученици и учители, че  са вложили в работата си всичко от себе си  –  чувства, настроения и мисли. Под ритъма на българската народна музика се извиха кръшни хора.

От години в професионалната гимназия се работи по различни проекти и извънкласни дейности, свързани с уменията и интересите на учениците. Миналата година стартира  Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( Твоят час )“- фаза 1, финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В ПГЕЕ за учебната 2017/2018 са сформирани 10 групи. Една от групите по интереси е „ Български народни танци“, в която участват ученици от 9 и 11 клас с ръководител Неджибе Ферхад. Учениците посещават с голям интерес занятията, в които освен разучаване на хора, те придобиват знания за  различните фолклорни области в България. Убедени са, че танците са не само изкуство, но и спорт. След представените танци от Родопската  област , предстои представителна изява с хора от Тракийска фолклорна област и Северна България.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени