четвъртък, 24 май, 2018
0

Община Ивайловград спечели проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ одобри проект на община Ивайловград озаглавен „Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в община Ивайловград”. Финансирането в размер на 76 510.73 лв. идва по приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Проектът с продължителност 12 месеца има за цел да се подобри професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Ивайловград за постигане на лична и екипна ефективност, на социална сигурност и управление на непрекъснатостта на работа на общината.

Заложените дейности ще помогнат на служителите да развият личните си компетенции и административния капацитет на общината, да повишат уменията си за работа в екип, както и практическите си умения за планиране и управление на критичните за общината дейности, изискващи непрекъсваемост на работата.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени