неделя, 24 юни, 2018
0

„Местна инициативна група – Ардино” отчете дейността си

Редовно общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) – Ардино” се проведе  в сряда в залата на общинската администрация. Сред тях бе и кметът на общината Ресми Мурад.

Отчетен доклад за дейността на Сдружението за 2012 година представи председателят на Управителния съвет Изет Шабан. Той отбеляза, че през отчетния период са били внесени 10 проекта по мерките включени в Стратегията за местно развитие. Най-много проекти (шест) са регистрирани по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, с цел насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони. Към настоящ момент регистрираните от СНЦ „МИГ – Ардино” проекти са внесени в ДФ „Земеделие” и са в процес на разглеждане от комисия в ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция, централно Управление, сподели Изет Шабан. Той добави, че през месец декември Сдружението кандидатства със Заявление за подпомагане на проект за сътрудничество по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по Ос 4 – лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. съвместно с МИГ- Лудогоро Гочеано от остров Сардиния, Италия, и с други местни инициативни групи от страната.

На събранието бяха приети още финансовия отчет на МИГ-а за 2012 година, както и програма за дейността й  и бюджет през настоящата година.

 Гюнер Шюкри

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™