четвъртък, 24 май, 2018
0

Екоинспекцията: Подобрение на качеството на атмосферния въздух в Кърджали след закриването на ОЦК

За 2012г. средногодишната концентрация на фини прахови частици   в Кърджали  е 40,6µg/m3,  което превишава   малко срдногодишната норма от 40µg/m3, стана ясно днес от  пресконференция в РИОСВ- Хасково. На нея бе  отчетена дейността на  й  в присъстивето на инж. Димитър Илиев, директор на регионалната екоинспекция, инж. Любомир Дайновски, иректор на Дирекция „Превантивна дейност“ и инж.Мариана Колева, директор на Дирекция „Контрол на околната среда“.

Най-голям брой превишения са регистрирани през януари, февруари, ноември и декември, сочат данните от  автоматичната измервателна станция „Студен кладенец“ в Кърджали. Максималната средноденонощна стойност от 264 µg/m3 , т.е. 5.28 пъти над нормата е отчетена през февруари. През 2012 г. са регистрирани по-малък брой средноденонощни  стойности превишаващи нормата, което показва тенденция за намаляване наднормено съдържание на  фините прахови частици.

През 2012г. са регистрирани 8 превишения за серен диоксид над нормите от 350 µg/m3, едноо от тях превишава алармения праг от 500 µg/m3. Този брой не надхвърля допустими превишения за една календарна година – 24. Регистрирана е една стойност, която превишава  нормата  от 125 µg/m3, което също е под допустимия брой превишения за една календарна година – 3 броя.

Значителното намаление на превишенията на средночасовата норма от 350 µg/m3 за серен диоксид и спазването на средногодишните норми за кадмий и олово в атмосферния въздух на Кърджали се дължи на прекратената производствена дейност на ,,ОЦК“АД,  е констатацията на Екоинспекцията. Регистрираните стойности за кадмий, олово и арсен в атмосферния въздух през 2012г. не превишават средногодишната норма. След преустановяване производствената дейност на “ОЦК” е отчетено значително подобрение на качеството на атмосферния въздух на Кърджали.

 

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™