неделя, 18 март, 2018
9

Общините Ардино и Неделино ще подобряват дейността си чрез съвместен проект

Встъпителна конференция за представяне на проект „Повишаване на ефективността в дейността  на общинските администрации Неделино и    Ардино”  се проведе в заседателната зала на общината. Договорът № 12-11-16 /01.11.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ е по приоритетна ос: 1 „Добро управление”., подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”  по Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04, Продължителността на проекта е 18 месеца.

На конференцията присъстваха кметът на община Ардино Ресми Мурад, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, кметове и кметски наместници на населени места, служители на двете общини. Целите на проекта и основните дейности по него бяха  представени от  Маруся Ковачева – ръководител на екип от страна на консултанта на проекта „БМН ИНЖЕНЕРИНГ –СИЕЛА” ООД и Слави Докторов, гл.експерт „Стратегии, програми и инвестиции” в община Неделино – ръководител на екипа за управление на проекта.

Кметът на община Ардино Ресми Мурад посочи, че основната цел към която е насочен проекта е подобряването на работата на служителите от общинските администрации в Неделино и Ардино. Той ще спомогне за подобряване на  ефективността в работата на служителите и за подобряване на прилагането на принципите на добро управление.

Маруся Ковачева запозна присъстващите с дейностите на проекта. Тя заяви, че от досегашните си контакти е възхитена от организацията на работата и отношението на служителите от общинската администрация в Ардино и в тази връзка се надява, че ще имат успех при реализацията на съвместният проект.

Слави Докторов съобщи, че в края на март ще се проведе семинар-обучение на ключови служители от двете общински администрации за начина на прилагане на функционалния анализ.

Секретарят на община Ардино инж. Кемал Алиев изрази своята увереност, че с реализацията на съвместния проект ще се повиши  ефективността, ефикасността и функционалността в работата на служителите на администрациите в Ардино и Неделино.

Гюнер ШЮКРИ

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™