сряда, 21 март, 2018
0

Обучават общински служители от Неделино и Ардино по проект на програма Оперативен капацитет

Семинар – обучение на тема ”Ефективна структура на общинска админинстрация с прилагане на Единна методология за функционален анализ” по проект ”Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино”,  се проведе днес в Неделино. На семинара присъстваха служители на общинските администрации от Неделино и Ардино.

Маруся Ковачева, ръководител екип на „БМН Инженеринг-Сиела” проведе обучението по прилагане на Единна методология за функционален анализ и Наръчника за прилагане на единната методология. Подчертано беше до какво ще доведат изпълнението на целите по проекта като подобряване на обслужването, идентифициране на начини за намаляване на разходите, функциите и услугите, които могат да бъдат децентрализирани или премахнати. Осигуряване на по-висока ефикасност на дейността на публичната администрация  и в крайна сметка повишаване на удовлетвореността на потребителите.

Радостина Даковска, експерт „БМН Инженеринг-Сиела” направи презентация по отношение на анализа на ефективността и ефикасността по време на извършване на функционалния анализ. Тя подчерта, че участието на служителите от общинската админинстрация е от изключителна важност за определяне показателите на ефективност и ефикасност. Очерта отделните етапи, през които преминават измерването и анализа на ефективност и ефикасност.

Искрен Митев, експерт „БМН Инженеринг – Сиела” представи начините на функциониране на фокус-групите, като един от методите за събиране и уточняване на информацията за нуждите на функционалния анализ.

Съвместният проект между общините Неделино и Ардино е по бюджетна линия BG051PO002/12/1.1.-04 за безвъзмездна финансова помощ е по приоритетна ос: 1 ”Добро управление”, приоритет 1.1.”Ефективна структура на държавната администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд. Продължителността на проекта е 18 месеца.

Гюнер ШЮКРИ

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™