четвъртък, 24 май, 2018
0

Кметовете отново бойкотираха Областния съвет за развитие

Кметовете на общини и председателите на Общински съвети в област Кърджали за пореден път не се явиха на заседанието на Областния съвет за развитие, съобщиха от областната управа. В тяхно отсъствие бе представен Междинният доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие /ОСР/ – 2005-2015 г. Областният управител Иванка Таушанова изрази разочарованието си, че ръководителите на местната власт демонстрират явна незаинтересованост към приемането на документа, който е важна стъпка от актуализацията на стратегията, тъй като предложената промяна в целите и приоритетите на ОСР следва да бъде отразена и в общинските планове за развитие, допълниха от пресцентъра на областния управител.

Евгений Иванов от консултантската фирма „Евконсултантс“ коментира постигнатия напредък през изтеклия период. Стана ясно, че в пълна степен е постигнат само един от индикаторите на стратегическите цели в стратегията, а именно–намаляване на безработицата под 10 процента. Брутният вътрешен продукт на глава от населението в Кърджалийско продължава да е далеч под средното равнище за страната, а коефициентът на заетост е по-нисък от планирания. Изтъкнато бе несъответствието между целите и приоритетите, залегнали в общинските планове за развитие и Областната стратегия и липсата на добра съгласуваност между тях. Общините разчитат основно на ресурси от централния бюджет, единствено в Кърджали местните приходи са повече от 15 на сто. За периода 2007-2010 г. общият сбор от бюджетите на седемте общини в областта възлиза на 430 млн. лева или 108 млн. лева средно на година, което изисква максимално гъвкаво и адекватно управление на средствата.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени