сряда, 23 май, 2018
0

Обсъждат Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район

Заместник областният управител Румен Младенов откри работна среща за обсъждане  на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район  с фокус върху долното течение на р. Арда. Форумът бе организиран от Басейнова дирекция Пловдив и се проведе в зала 301 на областната администрация. Планът за управление на речните басейни /ПУРБ/ има 6-годишен цикъл на действие – от 2016 до 2021 г и освен междинен преглед и оценка на текущите проблеми, съдържа и програма от мерки за постигане и запазване доброто състояние на повърхностните и подземните води и свързаните с тях екосистеми. Той е основен инструмент за управление на водите, който прилага единен подход във всички страни-членки на ЕС.

Изготвеният от специалистите проект е във фаза на широко обществено обсъждане, преди да бъде приет в окончателен вариант. Насочен е към голям кръг заинтересовани страни – държавни администрации, общини, водоползватели, неправителствени организации и институти. Презентации по проекта направиха Мария Бабукчиева и Марин Маринов, представители на Басейнова дирекция – Пловдив. Те изнесоха данни за екологичното състояние на водните обекти и програмите за мониторинг. Посочиха и мерки срещу вредното въздействие на индустрията, селското стопанство, канализационните системи и др. Наред с ПУРБ, в процес на изготвяне е и План за управление на риска от наводнения.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™