сряда, 25 април, 2018
0

Разходите на българите растат по-бързо от доходите им

Доходите на българите през миналата година са се увеличили с по-бавен темп от разходите им, стана ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2015 г. Годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4953 лв. и нараства с 2.9% спрямо 2014 година.

За последните 12 години общият доход средно на лице от домакинство нараства близо 2.2 пъти.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 3.0% през 2015 г. в сравнение с 2014 г., като най-висок е индексът на реалните доходи спрямо 2004 г. – 140.0%, съобщават от НСИ.

През периода 2004 – 2015 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

Доходът от работна заплата се увеличава с 4.4% спрямо 2014 г. и нараства 3 пъти в сравнение с 2004 година;

Доходите от пенсии нарастват с 3.5% спрямо 2014 г., или 2.5 пъти – в сравнение с 2004 година;

Доходите от предприемачество запазват своя размер спрямо 2014 г. и нарастват повече от 3.5 пъти спрямо 2004 година;

Доходът от трудова дейност извън работната заплата намалява спрямо 2014 г. с 4.2%, докато в сравнение с 2004 г. нараства 1.8 пъти;

Продължава тенденцията на намаление на дохода от домашно стопанство – приблизително 6 пъти спрямо 2004 година.

Доходът от работна заплата през 2015 г. е 2 726 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 55.0%, което е с 0.8 процентни пункта повече в сравнение с 2014 г., а спрямо 2004 г. нараства с 14.8 процентни пункта.

През 2015 г. доходите от социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) са 1 455 лв. средно на лице от домакинство и се увеличават в номинално изражение 2.6 пъти спрямо 2004 г., а относителният им дял в общия доход нараства с 4.5 процентни пункта.

Доходите от всички социални трансфери формират 29.4% от общия доход на домакинствата.

В тази позиция от доходите на домакинствата доминират пенсиите. През 2004 г. доходът от пенсии е 509 лв. и достига 1 286 лв. средно на лице през 2015 година. Относителният дял на доходите от пенсии през 2015 г. е 26.0% от общия доход на домакинствата, което е с 0.2 процентни пункта повече спрямо 2014 година.

Доходите на домакинствата от предприемачество в номинално изражение показват колебания през годините. През 2015 г. доходът от предприемачество средно на лице от домакинство е 314 лв., а относителният му дял в общия доход на домакинствата намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2014 година.

Променлива тенденция се наблюдава и при дохода от трудова дейност извън работната заплата – нарастване в номинално изражение до 2008 г., след което намалява до 2011 г., а през последните години се наблюдават колебания. През 2015 г. доходът от трудова дейност извън работната заплата средно на лице от домакинство е 161 лева. Относителният дял на този доход намалява спрямо 2014 г. с 0.3 процентни пункта.

През периода 2004 – 2015 г. доходът от домашно стопанство показва трайна тенденция на намаление. Относителният му дял от общия доход на домакинствата намалява с 14.9 процентни пункта и през 2015 г. е 1.3%.

През 2015 г. българските домакинства са изразходвали 4666 лв. средно на лице, което е с 3.5% повече в сравнение с 2014 година.

За периода 2004 – 2015 г. разходите на домакинствата се увеличават 2.4 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85.3% през 2004 г. на 83.2% през 2015 година.

За храна са изразходвани 1463 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход е 31.4% през 2015 г., което е с 0.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2014 г. и със 7.9 процентни пункта – спрямо 2004 година.

През 2015 г. разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 839 лв. средно на лице от домакинство, което е с 8.7% повече спрямо 2014 година.

В сравнение с 2004 г. тези разходи са се увеличили 2.5 пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива. Увеличение на годишна база има при разходите за: алкохол и цигари – с 9.7%; свободно време, културен отдих и образование – със 7.6%; данъци – с 5.8%, и здравеопазване – с 5.5%. Тези разходи формират около 50% от структурата на общия разход.

 

 

 

 

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™