понеделник, 19 март, 2018
0

Иванка Таушанова върна четири решения на общинския съвет в Кърджали

Иванка Таушанова

Областният управител Иванка Таушанова върна за ново обсъждане четири решения на ОбС  в Кърджали с мотива, че са незаконосъобразни и са приети в нарушение на действащата нормативна уредба. Решенията с № 52, 53, 54 и 55 са гласувани на 31 март 2011 г и се отнасят до изменения и допълнения на общински наредби.

С решение 52 се правят промени в таксите за ползване на детски ясли, градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги и културни дейности. Решение 53 изменя Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Решение 54 изменя глава 4 от Наредбата за общинските жилища, а решение 55 касае Наредбата за управление и реда за ползване на гробищните паркове. В заповедта на областния управител се посочва, че при приемането на горепосочените решения са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, а именно  – на чл.26 от Закона за нормативните актове. Тази разпоредба регламентира предварителното публикуване на интернет-страницата на fбщина Кърджали на проектите за изменение и допълнение на посочените наредби, ведно с мотивите. Целта е заинтересованите лица да имат законовата възможност да се запознаят с предложенията за промени и да се гарантира правото им да участват в производството със свои предложения, възражения и становища в срок най-малко до 14 дни. Проверка на сайта на община Кърджали обаче показва, че проектите не са публикувани и процедурата не е спазена. Освен нарушаване на процесуалните правила, в случая е нарушено и изискването на мотивираност. Не са посочени причините, които налагат приемането на решенията, целите, финансовите средства, необходими за прилагането им, очакваните резултати и анализ за съответствие с правото на ЕС.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™