понеделник, 19 март, 2018
0

След 50 години работа запечатаха Оловния завод

Затварянето на Агломерационния цех в Оловния завод на ОЦК стана факт днес. Представители на РИОСВ в  Хасково съвместно с представители на “ОЦК” АД, със съдействието на областния управител на Кърджали влязоха в 11 часа в ОЦК.
Със заповед на директора на Екоинспекцията в Хасково се прекратява производствената дейност на част от оловното производство на „Оловно – цинков комплекс” (“ОЦК” АД) Кърджали, информират от МОСВ. Беше изведена от експлоатация една от машините  от инсталацията за производство на олово и оловни сплави. Основният мотив за налагането на тази мярка е, че „ОЦК” АД не изпълнява екологичните изисквания при експлоатацията на инсталацията, в резултат на което замърсява атмосферния въздух със серен диоксид и олово, като създава непосредствена опасност и риск за човешкото здраве и околната среда.
През 2009 г. са регистрирани 203 превишения за серен диоксид над праговата стойност за средночасовата норма за опазване на човешкото здраве, а през 2010 г. – 88 превишения, при допустим брой от 24 превишения за една календарна година. Броят на регистрираните превишения е намалял след налагане на ограничителни заповеди от директора на РИОСВ  в  Хасково и предприетите от дружеството мерки за изпълнението им, но не е преустановен. От началото на 2011 г. до 12 април са регистрирани 29 превишения на средночасовата норма за серен диоксид, като допустимият лимит за годината е вече изчерпан. Регистрираните стойности за олово в атмосферния въздух през 2009 г. превишават 1,66 пъти средногодишната норма, а през 2010 г. – 2,05 пъти.
Резултатите от проверките за работата на мониторинговите станции за контрол на качеството на атмосферния въздух сочат, че предприятието няма система за собствен мониторинг на емисии от вредни вещества – не се извършват собствени непрекъснати измервания на емисиите на прах и серен диоксид съгласно нормативните изисквания.
Още през есента на 2009 г. ръководството на МОСВ проведе поредица от срещи с оператора на „ОЦК” АД, включително на място в Кърджали с участието на представители на областната управа, общинските власти, синдикатите и средствата за масова информация. Обсъдени бяха причините за забавянето на  инвестиционните намерения на оператора, както и мерките, които следва да бъдат предприети за прекратяване на нарушенията на екологичното законодателство. През март 2011 г. е извършена поредна проверка на място, отново е констатирано, че емисиите на вредни вещества от инсталациите се изпускат неорганизирано в атмосферния въздух, не се извършва оценка за неорганизирани емисии на площадката и не се предприемат мерки за ограничаването им.
Принудителната мярка се въвежда и в съответствие с исканията на обществеността в града, която от години настоява за предприемане на незабавни мерки от страна на държавата за преустановяване на замърсяването на атмосферния въздух.
Областният управител Иванка Таушанова информира МОСВ, че във връзка с предстоящото освобождаване на работници Областната комисия по заетостта е създала кризисен щаб с участието на представители на местния бизнес, които могат да помогнат с осигуряване на заетост. В заседанията на щаба участва и изпълнителният директор на Държавната агенция по заетостта. Набелязани са мерки както по линия на агенцията, така и чрез регионалните програми по заетостта и е предвидено да се отпуснат допълнителни средства за изпълнението им.

1 Коментар

1 коментар

  1. аз

    19.04.2011 at 00:00

    Поне да запазят работните места

    0

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™