сряда, 21 март, 2018
0

Утре отварят офертите за реконстукция на ВиК мрежата на Кърджали

Кметът на община Кърджали Хасан Азис кани утре представители на граждански организации и граждани на публично отваряне на постъпили оферти за изпълнението на обществена поръчка   „Извършване на строителни и монтажни работи за разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Кърджали, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Отварянето на постъпилите  оферти  ще  е от 14 часа в  сградата на общинската администрация , стая 407 .

Обществената  поръчка е в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C062, финансирани по Процедура BG161PO005/1.11/16 „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 кв.ж.” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени