вторник, 20 март, 2018
1

Отвориха офертите за строителството и реконструкцията на В и К мрежата

Днес в 14  часа комисия,  назначена със заповед на кмета,  отвори публично постъпилите оферти за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Кърджали, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
Преди това председателят на комисията инж.Катя Митовска, главен инжeнер на община Кърджали   прочете заповедта на кмета, според която Комисията трябва да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти.
Главният юрист консулт на община Кърджали Крум Трингов обяви пред присъстващите, сред които и кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис, че до до указаният законов срок – 16,00 часа на 18.04.2013г., са постъпили четири оферти. Според реда на постъпването им това са на обединенията „Ахридос 2013”, „Аквабилд Кърджали”, „Воден цикъл Кърджали” и „ВиК Кърджали”.
Процедурата по отварянето на постъпилите предложения се проведе в сградата на общинска администрация –Кърджали, стая 407. Комисията трябва да приключи работа, състави протокол за разглеждане, оценка и класиране на участниците, които да представи в срок от 60 дни на кмета на общината.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™