понеделник, 19 март, 2018
14

Административният съд отмени мълчаливия отказ на Общинския съвет в Крумовград за Ада тепе

Административният съд в Кърджали отмени мълчаливия отказ на Общинския съвет в Крумовград  относно  подробния устройствен план на находището на Ада тепе.  В 30 дневен срок  местният парламент трябва да се произнесе  дали ще бъде одобрено или не  искането на канадската компания  „Болкан Минерал енд Майнинг“/БММ/.   Делото бе заведено след жалба  на БММ срещу Общинския съвет в Крумовград след като   е забавено  с повече от месец решението на местния парламент  за  Подробния устройствен план (ПУП) на находището на Ада тепе. Административният съд в Кърджали даде ход на делото  в началото на април.

В жалбата  на БММ се твърди, че  канадската фирма  е концесионер по Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – златосъдържащи руди  от находище “Хан Крум”.  С решение по оценка за въздействието върху околната среда  е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение  и  започнала процедура по съгласуване на задание за ПУП за описаните имоти. БММ поискала от  кмета на Крумовград да одобри техническо задание за проектиране и да разреши изработване на задание за ПУП. По това искане са разменени множество писма, като на 11.12.2012 г. в община Крумовград било представено коригирано техническо задание.  Междувременно в ЗУТ настъпила законодателна промяна, предвиждаща различен ред за разрешаване изработването на проект за ПУП и по него трябва да се произнеси Общинският съвет.

Адвокатите на канадската компания са представили в съда всички преписки за обявяването и одобряването на техническото задание на обекта. Фирмата приема, че след като съветниците не са се произнесли в законоустановения срок, това е мълчалив отказ на Общинския съвет.

Според юриста на Общинския съвет  жалбата е неоснователна , защото искането за извършване на административна услуга, било подписано със запетая, но нямало доказателства за представителна власт на лицето. Затова не са се произнесли по нещо,  което  фактически не  е  комплектовано пълно съгласно изискванията на закона. Председателят на Общинския съвет в Крумовград Метин Байрамали заяви за kardjali.news, че  през ноември миналата година е  направена промяна в  реда за приемане на  устройствените планове. Това вече става с решение на Общинския съвет, а не  на кмета, както е било дотогава. Без да са внесли  документи по новото изискване,   от канадската фирма  приели  липсата на отговор като мълчалив отказ и  обжалвали в съда. На 20 декември кметът Себихан Мехмед  внесъл  докладна записка за разглеждане  на ПУП за Ада тепе от общинските съветници, каза Байрамали. Той е категоричен, че Общинският съвет не е  направил нарушение,  просто  не се е произнесъл по предложението на градоначалника.

От фирмата са отстранили всички  пропуски. На 20.12.2012 г. в  кметът на Крумовград   е внесъл докладна записка в Общинсикя съвет с  предложение  да вземе решение за одобряване на техническо задание за изработване на проект на ПУП и да разреши изработване на проект в землищата на  Скалак и   Овчари, местност “Ада тепе. Срокът за произнасяне  е изтекъл на 11.01.2013 г. , непроизнасянето до тази дата представлява мълчалив отказ.

Съдът приема, че жалбата  на БММ е допустима.  Затова отменя мълчаливия отказ на Общинския  съвет  в  Крумовград   да се произнесе по заявлението на БММ .   Връща административната преписка на Общински съвет – Крумовград за изрично произнасяне в 30-дневен срок от влизане на решението в сила.  Решението  не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени