събота, 26 май, 2018
0

Информационен семинар по горските мерки в Ардино

Днес в заседателната зала на община Ардино се проведе семинар във връзка с провеждането на информационна кампания на Министерство на земеделието и храните по горските мерки 122, 223 и 226 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.  В информационната проява взеха участие Васил Костов, директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” в Кърджали, Дамян Кьосев, ст.експерт в ОД „Земеделие” в Кърджали, инж. Веселин Ангелов, директор на Държавното горско стопанство в Ардино. Тук бяха още представители на фирми от дърводобивния сектор.

По време на семинара инж. Младен Палов, зам.-директор на Държавното горско стопанство „Алабак” във Велинград с мултимедийна презентация информира участниците за възможностите за финансово подпомагане на собствениците на гори по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”. Той разясни подробно основните проблеми и често допусканите грешки при кандидатстване и даде насоки за избягването им.

Представени бяха добри практики за успешно реализирани проекти по мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” и бе отчетен ефекта от прилагането им. Инж. Младен Палов уточни, че по мярка 122 документи се приемат до 23 август 2013 г. в областните дирекции на фонда. Предвиденият бюджет възлиза на 4 852 372 евро. Максималната субсидия покрива до 60% от разходите на одобрените.

Директорът на ДГС в Ардино инж. Веселин Ангелов сподели, че информационният семинар е бил много полезен, тъй като стопанството има спечелен и финансиран проект по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, като са оборудвани две противопожарни депа.

 Гюнер ШЮКРИ

 

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени