вторник, 20 март, 2018
0

Гроздан Колев: Сливането на професионалните гимназии по икономика и по туризъм няма да остави без работа нито един преподавател

Във връзка със заявения призив за медийна подкрепа против преобразуването на ПГИ „Алеко Константинов” и ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” съм длъжен да заявя следното: През учебната 2011-2012 г. бе направен цялостен анализ на състоянието на мрежата от професионални училища и бяха преценени възможностите за преобразуването им с оглед създаване на условия за по-доброто им развитие. Вследствие на този анализ се взе решение да не се пристъпва към преобразуване, а да се направи така, че да се подпомогнат училищата в процесите на подобряване на развитието им. През учебната 2012-2013 г. беше направено предложение, при изготвяне на държавния план-прием, професионалните училища от региона да предложат допълнително нови професии и специалности, за да привлекат повече ученици. От това предложение се възползва единствено ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, Кърджали, която въведе новата специалност „Автомобилна мехатроника” и постигна успех при реализиране на приема. Анализът направен през месец май тази година показа, че са налице редица слабости в организацията на професионалното образование, най-съществена от които е двусменният режим на обучение в ПГИ „Алеко Константинов” и ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” , деклариран и от самите училища, като възпрепятстващ възможностите за по-качествено образование и утежняващ издръжката на сградата. Самите педагози признават в призива си за медийна подкрепа, че „ наличието на двусменен режим на работа в една сграда води до реална загуба на учебно време (средно около 12%), тъй като часовете вместо с продължителност 45 мин. по теория и 50 минути по учебна практика се редуцират на 40 мин”. Бяха преценени възможностите за преминаване на едносменен режим и след като се установи, че това е възможно да стане в сградата, в която се намират понастоящем, се пристъпи към допълнителен анализ и изготвяне на предложение за преобразуване чрез сливане на двете училища. Преди окончателното внасяне на предложението за преобразуване бяха проведени срещи с представители на ПГИ „Алеко Константинов” /на 26.05.2015/ г. и на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” /на 27.05.2015 г/. Допълнителни срещи бяха провеждани по моя покана като началник на РИО – Кърджали, за да се отговори на въпроси, които представители на двата колектива искат да поставят /на 01.06.2015 г. от 11.00 часа с ПГИ „Алеко Константинов” и от 14.00 часа с ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”/. Категорично заявявам, че предстоящото преобразуване няма да остави без работа нито един преподавател. Всеки от тях ще остане в преобразуваното училище със своята преподавателска натовареност, без да се прекратява трудовият му договор.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™