вторник, 20 март, 2018
18

В рамките на европроект в Кърджали обучаваха експерти по човешки ресурси

Обучение на експерти в областта на човешките ресурси се проведе вчера в конферентната зала на хотел „Арпезос” в Кърджали, съобщават от пресцентъра на областна администрация.  В него взеха участие представители на териториалните структури на държавната администрация, НПО, обучителни институции и др. Дейността е в рамките на проекта  „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5.„Транснационално и междурегионално сътрудничество”, по който областна администрация работи от миналата година. Подобни обучения се провеждат паралелно в петте областни центрове от Южен централен район, които са партньори по проекта.
В дневния ред на обучението бяха разгледани следните теми: запознаване с нормативната база и стратегическото планиране в областта на човешките ресурси, представяне на обобщен ситуационен анализ, идентифициране на проблемите в сектора и предложения за решаването им, управление на политики за човешките ресурси, в това число и възможности за финансиране на проекти по програми на общността, структурни и европейски фондове и други механизми, взаимодействие с всички заинтересовани страни, проучване на добри практики. На форума бе представен опитът на италианския партньор – ESU-Падуа към областната администрация във Венето.
Водеща организация по проекта е областна администрация Смолян, а областните администрации в Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково са партньори. Проектът е с продължителност 18 месеца и стартира през април 2012 година. Целта е да се повишат  знанията и уменията на кадрите, заети в администрацията, да се подобри координацията и взаимодействието на областно, регионално и транснационално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешкките ресурси; да се проучат, обменят, откроят и разпространят добри практики в областта на човешките ресурси.
До края на проекта предстои обмяна на опит в европейски структури в Брюксел, обобщаване на резултатите и издаване на Практикум с мултимедиен продукт. На заключителната конференция в края на месец септември ще бъде извършен анализ на постигнатите резултати.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™