събота, 26 май, 2018
0

Обучават младежи от общините Ботевград и Ардино как да предотвратяват междурелигиозни конфликти

Провокирано от терористичните атаки в Париж, войните в Близкия Изток и нарасналия брой бежанци към България, „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ (МДРСРБ) подготви и кандидатства пред Съвета на Европа с проект, озаглавен “Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“.
Основната цел на проект е да събере на неутрално място равен брой младежи християни и мюсюлмани и да ги мотивира и подготви да работят за предотвратяване и за мирно разрешаване на междурелигиозни конфликти в селските райони на България.
Проектът е одобрен от Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. В резултат на това от 3-ти до 10-ти юли 2015 г. МДРСРБ ще събере в гр. Варна 26 младежи от общините Ботевград и Ардино. Там те, подпомагани от експерти, представители на неправителствени организации и организаторите от МДРСРБ ще идентифицират стереотипите и предразсъдъците, които съществуват в обществото към различните религии и как те водят до избухването на междурелигиозни конфликти. Също така участниците ще се запознаят с концепции свързани с човешките и социалните права и ще генерират идеи за дейности, които биха спомогнали за предотвратяването и мирната трансформация на междурелигиозни конфликти в техните местни общности.
Проектът е изцяло базиран на принципите за неформално обучение като всички теми ще бъдат разглеждани и дискутирани чрез разнообразни интерактивни методи: ролеви игри, симулации, работни групи, презентации, срещи с различни гости, посещения на обекти и тематични вечери.
В края на проекта участниците ще формират обща декларация относно наличието и причините за междурелигиозни конфликти в България, мерките за превенция, които институциите трябва да вземат и действията, които обществото би могло да предприеме.
Покана за участие в проекта и Формуляр за регистрация на желаещите може да намерите на сайта на МДРСРБ – www.ymdrab.eu
Проектът “Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа, чрез Европейската Младежка Фондация.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени