неделя, 24 юни, 2018
0

Колективите на двете професионални гимназии: Г-н Колев иска да слее двете училища на всяка цена

НЕСЪГЛАСИЕ
на ПГ по икономика и ПГ по туризъм с позицията на РИО
Във връзка с изявлението на Началника на РИО гр. Кърджали на пресконференция на 08.06.2015 г. за мотивите му за преобразуване чрез сливане на ПГ по икономика и ПГ по туризъм, изразяваме нашата позиция:
1. В своето изложение пред медиите г-н Колев твърди, че има голям спад на броя на учениците в двете гимназии – от 2006 година досега ПГ по туризъм е „загубила“ (?!) 40% от учениците си, а ПГ по икономика – 30%. Този факт е верен, но той не се дължи на демографския срив, нито на липсата на интерес към училищата. Основната причина са административните мерки на РИО, предприети в годините за умишлено намаляване броя на паралелките за план-прием. Практиката за определяне броя на паралелките за новия прием е въз основа на осъществения в предходната година, без да се отчита броят желаещи ученици да се обучават по избраната от тях професия.
• В ПГ по икономика от 2006 година на три пъти административно е намаляван предложеният план-прием, както следва:
– учебна 2006/2007 г. – от предложени 7 са разрешени 6 паралелки при реализирани в предходната година 7;
– учебна 2010/2011 г. – от предложени 6 са разрешени 5 паралелки при реализирани в предходната година 6;
– учебна 2011/2012 г. – от предложени 5 са разрешени 4 паралелки при реализирани в предходната година 5.
По този начин броят на паралелките за този период от 26 е намалял на 18. Всяка година извън класацията остават неприети ученици, заявили желанието си да учат в гимназията.
• В ПГ по туризъм от 2006 г. на 2 пъти административно е намаляван предложеният план-прием, както следва:
– учебна 2006/2007 г. – от предложени 5 са разрешени 4 паралелки при реализирани в предходната година 5;
– учебна 2011/2012 г. – от предложени 4 са разрешени 3 паралелки при реализирани в предходната година 4;
По този начин броят на паралелките за този период от 20 е намалял на 13.

През годините РИО Кърджали непрекъснато намалява приема на паралелки в професионалните гимназии. Въпреки този факт броят на учениците, желаещи да се обучават в нашите гимназии, е постоянен и приемът се осъществява в пълен размер. Манипулативно г-н Колев дава за пример голямо училище, което „запазва позициите си и се развива добре“ въпреки демографския срив. Чрез изнесен друг пример за 3% увеличение на броя на учениците в друго училище (с общ брой 90) отново се манипулира общественото мнение. Не се съобщава какъв е спадът на учениците в него от 2006 година досега и какъв е броят на учениците, стоящ зад тези 3% ръст.
Оставаме с впечатление за тенденциозно отношение към нашите две гимназии, за търсене и обявяване на несъществуващи проблеми и неглижиране на явни проблеми в други училища.

2. Ако твърдението на г-н Колев, че капацитетът на сградата е достатъчен за едносменен режим на обучение, е вярно, то двете училища отдавна биха работили на една смяна. Препратката му към миналото, когато 690 ученици са учили едносменно е несериозна, защото тя не отчита факта, че в днешно време се изучават нови предмети, обучението по които се провежда задължително в компютърни кабинети – икономическа информатика, компютърно счетоводство, програмиране и алгоритмични езици, функционални приложни програми, компютърни архитектури и операционни системи, интернет и електронна търговия, ИТ в туризма. Така че голяма част от класните стаи от миналото са превърнати в компютърни кабинети на бъдещето. Днес учениците се обучават в 21 класни стаи и 18 специализирани кабинета и работилници, предназначени за обучение по предметите от общообразователна и професионална подготовка, съобразени са с държавните образователни изисквания и не могат да бъдат превръщани в обикновени класни стаи. Притеснява ни пълното неразбиране на началника и експертите в РИО за спецификата на обучението, специализираната база и обучението по групи в по-голяма част от изучаваните предмети и в двете гимназии. Крайно време е да се назначи експерт по професионално образование със съответните компетенции и квалификация.
Недопустимо е да се посегне на готова, с години изграждана учебна база, отговаряща на всички изисквания за качествено обучение, съобразена с потребностите и нуждите на учениците, за да се разруши тя и училището да се превърне в сграда само с класни стаи. В идейния проект на г-н Колев липсват барче, от което учениците да си купуват закуски, фитнес зала, актова зала, библиотека (!?), специализирани кабинети, учебни работилници, административни помещения… Оставаме безмълвни.
3. Факт е, че единствено ПГ по икономика и ПГ по туризъм се помещават в една сграда, което определя и необходимостта от двусменен режим на обучение. Нееднократно ПГ по туризъм е изявявала желание за самостоятелна сграда, което би решило този проблем (основен мотив, изказан от г-н Колев в предложението му за сливане на двете училища). Не е тайна, че най-големите училища в град Кърджали са на двусменен режим, което явно не е пречка за пълноценен и качествен учебен процес за тях. Питаме защо двусменният режим, основан на липсата на класни стаи в нашата сграда, е предпоставка за сливане на двете гимназии, а за други училища е оправдание за неговото наличие?
Въпреки двусменния режим на обучение, което според г-н Колев не позволява качествено образование, нашите две гимназии се справят с предизвикателствата на съвремието. Многобройни са участията и призовите места на учениците в международни, национални и регионални състезания и конкурси. Мислим, че е крайно време РИО да създаде рейтинг скала за професионалните училища в областта. Така ще се пресекат подобни инсинуации и манипулации.
4. Относно виждането на г-н Колев, че разходите за издръжка на сградата биха намалели при
сливане на двете гимназии, категорично заявяваме, че това не е възможно, тъй като и в двете училища освен задължителните учебни часове се провеждат и много извънкласни и извънучилищни дейности, работа по проекти, консултации, занятия, изпити и др. Такова е ежедневието във всяко едно нормално българско училище.
5. Мнението на г-н Колев, че „двете училища имат сходна професионална насоченост“, противоречи на държавната политика, която разделя двата отрасъла икономика и туризъм в отделни министерства. Обръщаме внимание, че в Списъка на професиите специалностите, по които се обучават учениците в двете гимназии, са от различни професионални области и направления. За всеки един, работещ в сферата на образованието, това е повече от ясно.
6. Упрекът, че не се въвеждат нови професии и специалности, е напълно неоснователен. И в двете гимназии през годините са се въвеждали нови такива:
• ПГ по икономика:
-учебна 2005-2006 г. – започнато е обучение по ново направление „Приложна информатика“, специалност „Икономическа информатика“ – нова и единствена в областта;
– учебна 2011-2012 г . – започнато е обучение по нова специалност „Земеделско стопанство“ – нова и единствена в областта.
• ПГ по туризъм :
– учебна 2002-2003 г. – започнато е обучение по специалност „Организация и управление на туризма“
– учебна 2004-2005 г. – започнато е обучение по професиите „Хотелиер“, „Ресторантьор“, „Техник – технолог в ХВП“, „Готвач“ и „Сервитьор -барман“;
– учебна 2007-2008 г. – започнато е обучение по професиите „Екскурзовод“ и “Фирмен мениджър“;
– учебна 2008-2009 г. – започнато е обучение по професия „Организатор на туристическа агентска дейност“
– учебна 2011-2012 г. – започнато е обучение по професия „Хлебар-сладкар“.
През годините двете професионални гимназии непрекъснато променят специалностите и професиите, което е съобразено с пазарното търсене на кадри. Списъкът на професиите, който се утвърждава от министъра на образованието и науката, не е актуализиран през последните три години в направленията, по които обучаваме учениците. Това ни ограничава в избора на нови професии, а обучение по включените в него вече се е осъществявало. Съвсем отговорно учителските колективи през годините са предлагали разнообразни професии, за да не се пресища пазарът на труда с едни и същи специалисти.
Началникът на РИО за първи път на пресконференцията на 08.06.2015 г. огласи части от своя премълчаван до този момент план за обновление на сградата за превръщането й в „привлекателно и силно професионално училище“, каквото „няма в цялата страна“.Тези идеи бяха държани в дълбока тайна от нас.дори ни беше отказан достъп до съдържанието на проекта. Фактът, че предложението за сливане е направен по два начина – не само по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, осигуряваща средства за училището, а и по чисто административен път, по който няма осигурени средства за реализирането му, разкрива огромното желание на г-н Колев да слее двете училища на всяка цена. Това потвърждава съмненията ни, че движещ мотив за него е не създаване на модерно училище на мечтите, а нещо друго, което не изрича на глас.
Отчитайки нагнетената ситуация в последните дни, съвсем неподходяща за нормалното приключване на учебната година и подготовката за следващата, призоваваме г-н Колев да спре манипулирането на общественото мнение чрез изнасяне на неверни факти.

Колективите на ПГ по икономика „Алеко Константинов“ и
ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“

1 Коментар

1 коментар

  1. гражданин и родител

    10.06.2015 at 16:07

    Като цитира, че броят на учениците в посочените ПГ намалява, г-н Колев наясно ли е какъв е броят в другите училища – средни и професионални, че дори в най-многобройното „П. Р. Славейков“? То май в цяла България броят на децата намалява!

    0

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™