събота, 23 юни, 2018
0

Гергана Колева е новият районен прокурор на Кърджали

Висшият съдебен съвет избра единодушно с 20 гласа „за” Гергана Колева за районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали, съобщават от пресцентъра на ВСС.

Прокурор Колева има над 12 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Била е младши прокурор в Окръжна прокуратура – Кърджали, а от 2006г. е прокурор в Районна прокуратура – Кърджали. В периода 2011г.-2015г. е заместник административен ръководител, като от 19.02.2015г. до настоящия момент изпълнява длъжността изпълняващ функциите районен прокурор на Районна прокуратура – Кърджали. От 2013г. и към настоящия момент изпълнява функциите на покурорски наставник на младши прокурори.

В Концепцията си за стратегическо управление Гергана Колева набелязва следните цели: непрекъснато повишаване компетентността и иквалификацията на прокурорите в Районна прокуратура – Кърджали, на следователите в окръжния следствена отдел при Окръжна прокуратура – Кърджали, на разследващите полицаи при ОДМВР и съдебните служители при Районната прокуратура; повишаване мотивацията за работа на магистратите и служителите; усъвършенстване на екипния приницип по разследване на делата; повишаване качеството на координацията и на взаимодействието между прокуратурата и разследващите органи, с контролните органи, както и с Комисията по отнемане на незаконно придобито имущество; по-активно ангажиране на следователите по разследване на дела с фактическа и правна сложност; запазване нисък относителен дял на върнатите от съда дела на прокуратурата към внесените прокурорски актове; запазване на нисък относителен дял на оправданите лица по влезли в сила съдебни актове от всички лица с постановен окончателен съдебен акт; подобряване на срочността и качеството на разследването; недопускане изтичането на давността за наказателно преследване по отношение на дела, водени срещу неизвестен извършител; вземане на спешни и адекватни мерки за попълване на щата на прокуратурата; засилване на разяснителната и превантивна дейност сред подрастващите; поддържане на добра медийна политика.

Въпроси касаещи непопълнената щатна численост на районната прокуратура зададоха главния прокурор Сотир Цацаров и члена на ВСС Милка Итова.

Професионалната си и лична подкрепа към прокурор Колева изрази главният прокурор Сотир Цацаров, който посочи че кандидатът познава добре проблемите на прокуратурата и на района, приета е добре от колегите си, работи усърдно и наравно с тях.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени