вторник, 20 март, 2018
40

Регионалният съвет на Южен централен район ще заседава в Кърджали

На 18 юни 2015 г. в Кърджали ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на г-н Илия Илиев – областен управител на област Кърджали. На него ще присъстват:  Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, представители на министерства, областните управители от областите от ЮЦР, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, представители на УО на Оперативните програми, НПО и представители на академичните среди от област Кърджали.
Даниела Опълченска – началник-отдел „СПКРР-ЮЦР” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Секретар на РСР на ЮЦР, ще представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2014 г. Основната цел на доклада е да представи обща картина на изпълнението на плана и да покаже постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Плана въз основа на индикаторите за наблюдение.
Атанас Калчев – кмет на община Кричим, ще запознае присъстващите с актуален проблем, свързан със състоянието на Републикански път ІІІ-866 „Смолян-Девин-Кричим-Стамболийски І-8 участък от км.88+270 до км.112+620.
Стойчо Мотев от Националния център за териториално развитие ще представи резултатите от анализа на социално-икономическото развитие за географски район Родопи, направен във връзка с изготвянето на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони.
По време на заседанието ще бъде обсъдена темата за подобряването на условията за професионално образование и обучение, което да съответстват на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда. Презентация ще изнесе  Альоша Синабов – председател на Стопанска камара-Кърджали.
РСР на ЮЦР ще обсъди предложения за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, които ще бъдат представени от  Здравко Сечков – изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление.

На съвместното заседание представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална информация относно новите Оперативни програми 2014 – 2020 г., съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, и предстоящите възможности за кандидатстване.
По инициатива на областния управител на област Кърджали преди началото на заседанието е организирана панорамна разходка до Средновековния манастир „Св.Йоан Продром“ – Кърджали и Регионалния исторически музей – Кърджали.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени