вторник, 20 март, 2018
17

Как ще изглежда Кърджали: Предложението на консултантска фирма за супермодерен град

Визията за развитие на Кърджали като устойчив и интегриран град, икономически активен, зелен и атрактивен е заложена в стратегията и проектните идеи към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, които бяха представени пред обществеността на 10 юни от консултантския екип на консорциум „Арнайз и партньори“.

За всяка от трите зони за въздействие са определени подзони, за които регенерацията изисква реализирането на комплексни проекти, свързани с подобряване на публичните пространства, изграждане на социална инфраструктура, обновяване на техническата инфраструктура, транспорт, енергийна ефективност на обществените сгради и жилищните комплекси.
 
Зоната със социален характер
обхваща кв. „Възрожденци“, където живеят 45% от населението на града. Предвижда се интеграция на жилищните комплекси с централната част на града чрез изграждане на нови и реконструкция на съществуващи мостове между двата бряга на р. Арда; обновяване на основната транспортна ос – бул. „Хр. Ботев“; изграждане на образователна инфраструктура в южната част на квартала; оползотворяване на публичното пространство и на свободните терени, подобряване на енергийната ефективност и обновяване на междублокови пространства в жилищните комплекси.
 
Проектите в публичната зона,
включваща централната градска част и парковете „Арпезос“ – север и юг, „Простор“ и „Горубсо“, са насочени към обновяване на сградния фонд и прилежащите комуникации, изграждане на нови спортни и развлекателни съоръжения, велоалеи и зелени площи. Те ще придадат завършен вид на града и ще подсилят туристическия му потенциал и функцията му на областен център на Източните Родопи.
 
Зоната с потенциал за икономическо развитие
представлява Индустриална зона – изток, с площ 113.78 ха. Изграждането на околовръстния път на града и бъдещата възможност за свързване на жп мрежата с границата създава потенциални възможности за регенерация на зоната и осигуряване на подходяща инфраструктура за изграждане на високотехнологичен парк, както и на логистичен интермодален терминал. Предвиждат се инвестиции за подобряване на пътно-транспортната система, рехабилитация на инженерните мрежи и обновяване на жп ареала в зоната.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™