четвъртък, 24 май, 2018
0

Административният съд отмени новата наредба за гробищните паркове

Магистратите се произнесоха в полза на областния управител Илия Илиев и отмениха оспорено от него Решение на Общинския съвет

Административният съд се произнесе в полза на областния управител Илия Илиев и отмени оспорено от него Решение на Общинския съвет от 25 март 2015 г., с което се отменя досега действащата Наредба за управление и ползване на гробищните паркове и се приема нова. Магистратите намират, че е налице съществено нарушение на Закона за нормативните актове, тъй като не са оповестени мотивите за приемането на нова наредба, съобщават от областната администрация. Съставителят на проекта е бил длъжен да публикува проектонаредбата на интернет-страницата на общината заедно с мотивите, като предостави на заинтересованите лица най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по тях, което не е направено. Оповестяването на мотивите осигурява необходимата яснота защо се налага приемането на нова наредба и какви ще бъдат последиците от тях. Това задължение е императивно и е пряко свързано с изискванията за обоснованост, стабилност и откритост на управлението, още повече когато се касае за трайно задоволяване на обществени потребности, категорични са магистратите.

Това е и основната причина за отмяна на оспореното от областния управител решение. По неговите думи органите на местната власт трябва да осигурят максимална гласност на вземаните от тях решения и да защитят интересите на гражданите. Със същия казус съдът се е сблъскал и при отмяна на текстове от Наредбата за местните такси и услуги, когато е липсвала публикация на самия проект за изменение на подзаконов нормативен акт.

Административните съдии намират за основателно и възражението на областния управител, че има противоречие между Наредбата за гробищните паркове и Наредбата за опазване на обществения ред, в които за идентични административни нарушения се налагат различни по размер санкции. По този начин се създават предпоставки едно и също деяние да се санкционира по реда на два различни нормативни акта и с различни по размер глоби, по усмотрение на наказващия орган, което е недопустимо.
Въз основа на горепосочените аргументи съдът намира за незаконосъобразно решението на ОбС и го отменя.

В новата общинска наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали бяха заложени текстове, които директно указват, че Общинското предприятие „Обредни дейности” води, вписва, номерира и поддържа цялата база данни от регистри, азбучници, именници, схеми на гробни полета и гробни места, както и цялата електронна база данни на гробищните паркове в град Кърджали. Откупуване правото на гробоползване след 8-та година по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали също е дейност на общинското дружество, вменена по закон.
Добавен бе текст за забрана в празнични и религиозно-възпоменателни дни да се извършва строителна дейност, поради многото оплаквания на граждани, че в почивните дни фирмите извършват търговска и стоително-ремонтна дейност, без да се съобразяват с панихиди и почитание към мъртвите.
Беше гласуван и текст за поемане на разходите по съхранение на тленните останки от общинския бюджет при обявено бедствено положение, както и че Общинско предприятие „Обредни дейности” разполага с хладилни камери в гробищен парк Кърджали.
Заплащането на входа при влизане с МПС в гробищен парк Кърджали отпадна като текст от новата наредба.
Това е второто дело, спечелено от областния управител Илия Илиев срещу решения на ОбС – Кърджали. Първото бе за неправомерното разместване на павилионите „Лавка”, припомнят от областната администрация.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™