сряда, 21 март, 2018
32

Кметът на Кърджали Хасан Азис подписва договора за Обществена трапезария

Одобрено е проектното предложение на Община Кърджали подадено към фонд „Социална закрила” за разкриване на Обществена трапезария към Домашен социален патронаж-Кърджали. Днес кметът инж.Хасан Азис подписва договора по проекта в Министерство на труда и социалната политика. Проектът ще се реализира от началото на юли  и продължава до края на годината,  обхваща 80 потребители. Целта  е  подобряване качеството на живот на най-уязвимите жители на община Кърджали чрез осигуряване на топла и здравословна храна.Разкриването на обществена трапезария е залегнало в Стратегията за развитие на социалните услуги в община Кърджали за периода 2011-2015 г. и годишния план за нейното изпълнение. Домашният социален патронаж е най-старата, утвърдена и приета социална услуга от общността. Разкриването на обществена трапезария   ще разшири обхвата на предоставяните социални услуги в общината и ще бъде насочена към задоволяване на потребностите от храна за хората, които не могат да си я осигуряват сами. Целевите групи на проекта са: лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица.    Подборът на потребителите ще се извърши от комисия  определена със заповед на кмета, в която ще се включи и представител на Дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали.

 

 

 

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени