понеделник, 19 март, 2018
52

Производствена практика на ученици от Електрониката в Португалия

За  поредна година  ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ изпраща ученици на международен стаж по програма  „Леонардо да Винчи”. Десет от най-добре представилите се по време на  предварителната културна, педагогическа и езикова подготовка ученици от 11 клас ще проведат 3-семична, производствена практика в град Висеу, Португалия. Ръководител на групата е инж. Антоанета Сендова.  От 07.07.2013г. до 27.07.2013г. момчетата ще работят в модерни предприятия, използващи технологии за получаване на енергия от възобновяеми  източници – фотоволтаични електроцентрали, слънчеви фабрики, предприятия за производство на електрическа енергия от биомаса и биогориво и вятърни паркове. Ще се запознаят с една съвсем различна, съвременнa, високотехнологичнa работна среда. Учениците ще подобрят уменията си за комуникация по английски език, който е работен език на проекта. Ще придобият практически познания, както и полезен опит от посещението в страната – домакин. Практиката в Португалия  ще приключи с изпит. На всеки ползвател ще бъдат издадени сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин Globaladamastor, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени