събота, 23 юни, 2018
0

Приключи проект за гражданско наблюдение над съда

Приключи гражданското наблюдение на съда в шест града в Южна България –  Димитровград, Кърджали, Свиленград, Стара Загора, Хасково и Чирпан.

Проектът е дело на уникално гражданско обединение за подкрепа на съдебната реформа в България. В мрежата участват над 65 местни граждански организации с опит в демократичните реформи. Мрежата е създадена през 2007г. и е член на Обществения съвет към Министъра на правосъдието и учредител на Граждански експертен съвет към Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ към Висшия съдебен съвет.

В резултат на работата на доброволците на организацията е изготвен аналитичен доклад за резултатите, който ще бъде представен в близките седмици. В него са представени изводи и препоръки към представителите на правораздавателната система, към медиите и широката общественост.

Целта на доклада е да покаже как гражданите възприемат процесите в съдебната институция. Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

Наблюдавани са ключови области от съдебната дейност от значение за съдебната реформа на местно ниво в различни съдилища в Южна България на районно и окръжно ниво.

Доброволците, участвали в проекта са наблюдавали 170 съдебни дела, проведени в 178 съдебни заседания. Местните координатори са проследили пряко 12 процедури по програмата за случайното разпределение на съдебни дела; изготвен е анализ на интернет-страниците на наблюдаваните съдилища и анализ на декларациите по ЗПУКИ на съдиите от наблюдаваните съдилища.

 

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени