събота, 23 юни, 2018
0

МДПС разсняват пред млади земеделци възможностите за кандидатстване по европрограми

Лектори от Младежко ДПС представихa актуалните земеделски мерки пред млади производители от региона на семинар в Момчилград. Гости на дискусията бяха народните представители Ердинч Хайрула и Мустафа Ахмед, изпълнителният директор на сдружение „Толерантност” и зам.-председател на Младежко ДПС Айхан Етем, както и кметът на Момчилград Акиф Акиф. Семинарът се организира от Младежко ДПС и цели да запознае земеделските производители с актуалните мерки, по които могат да кандидатстват към Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Лекторите обърнаха специално внимание на мярка 141 за „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ и 112 за „Създаване на стопанства на млади фермери“.

„Водещите икономически сили в света имат специално отношение към селскостопанската политика. Европейският селскостопански фонд за развитие на селските райони е от изключително значение за България. Не само земеделските производители, но и представителите на бизнеса трябва да се насочат към реализирането на проекти, свързани със земеделието”, изтъкна градоначалникът на Момчилград Акиф Акиф.

Депутатите Ердинч Хайрула и Мустафа Ахмед приветстваха младежката организация на ДПС за идеята им да запознаят местните производители със земеделските мерки.

Мярка 112 за „Създаване на стопанства на млади фермери“ цели да улесни и да подпомогне процеса на създаване на земеделски стопанства. По нея могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Мярка 141 за „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” цели преодоляване на трудностите от полупазарни стопанства, свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност.Максимална субсидия е 1500 евро годишно за период максимум 5 години. Допустими кандидати са физически лица, отговарящи на условията заложени

 

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени