петък, 22 юни, 2018
0

Област Кърджали ще взаимства практика от Регион Хага

Как холандците прилагат формулата на сътрудничество на всички нива на управлението, за която са измислили собствен термин – полдер, как се споразумяват по важните за обществото въпроси и как стимулират гражданите да участват в решаването им, видя с очите си екип на областна администрация Кърджали, воден от областния управител Иванка Таушанова, който бе на работно посещение в Регион Хага от 9 до 13 декември. Делегацията бе приета от представители на властта на най-високо ниво, начело с политическия ръководител на региона Марсел Хаутзахер, който даде вечеря в чест на областния управител и заяви изключителната си оценка за партньорството между двете области, което датира от 2009 г. Прием за гостите от Кърджали бе организиран и от посолството ни в Хага. На него присъства и кметът на най-голямата община Вестланд, който засвидетелства силен интерес към потенциала на  Източните Родопи и изрази желание да посети Кърджали в най-скоро време. Посланик Никола Колев приветства идеята интегрираният подход на работа в Холандия да намери приложимост у нас, защото е доказал своята икономическа целесъобразност и устойчивост. Дипломатът поздрави Таушанова за проявената инициативност и усилията да бъде направена първата крачка за въвеждане на един непознат у нас пилотен модел.

Визитата бе в рамките на европроекта „Правото на добро управление и добра администрация – гарантирано право на гражданите в област Кърджали”, по който двете области са партньори. В групата бяха включени и експерти от община Кърджали и Министерски съвет. По време на посещението бе организиран двудневен семинар, посветен на възможностите за прилагане на утвърдените добри практики от Хага в област Кърджали. В него взеха участие водещи експерти от администрацията на региона, специалисти по изработване на стратегии, териториално планиране, зелена политика, управление на водите, земеделието, отдиха  и туризма.  „Ние имаме вековни традиции в постигането на консенсус, в консултациите, изслушването на всички заинтересовани страни и изграждането на платформи на всички равнища и във всички сфери на обществено-икономическия живот. Дори имаме специална дума за това – полдериране. Този принцип винаги е бил водещ в битката за отвоюване на сушата, оцеляването ни като нация и подобряване на стандарта. Този модел на партньорство дава резултати и бихме желали да предадем опита си на българите, не само на регионално, но и на национално ниво”, заяви г-жа Марион Стейн, административен директор на Регион Хага. Според Марсел Хаутзахер, политически ръководител на региона и заместник-кмет на една от неговите общини – Леедшендам-Ворбюрх, властите в Холандия искат мнението на гражданите по всеки важен въпрос и разчитат на тяхната ангажираност от най-ранна възраст. Тази практика трябва да се наложи в България, изрази увереност областният управител Иванка Таушанова. Тя изтъкна, че взаимстването на полдер-моделите у нас би било изключително полезно, особено в трите сектора с висок потенциал – земеделие, туризъм и екология, върху които се фокусира проектът. Освен, че пестят ресурси и енергия, холандците не разпиляват силите си в древни спорове от ежедневието, а се концентрират върху решаването на важните за обществото въпроси, ориентирани към икономическия интерес на всички заинтересовани страни, заключи областният управител. Прилагането на интегрирания подход в комбинация с високите технологии носи видими ползи и гарантира устойчивост, какъвто е примерът с изграждането на жилищен квартал със съответната прилежаща инфраструктура върху тунел.

Хага е една от 12-те области в Холандия. Тя е пример за отлично взаимодействие на всички нива – с правителството, с провинцията, с останалите области и местната власт. Състои се от 9 общини, наброява 1 млн души население и е най-гъсто населената област в Холандия. Има регионален структурен план за развитие до 2020 г и нейните ръководители са убедени, че успехите в управлението зависят най-напред от формулираните цели и средства и след това от привличането на пари и подбора на инструменти. Делегацията от Кърджали посети няколко експериментални ферми в различни населени места. Гостува на животновъдно стопанство, в което се развива биоземеделие с финансовата подкрепа на мрежа от институции. Видя как се произвеждат традиционните за Холандия сирена и млечни продукти, как една ферма може да развива къмпинг-туризъм, а друга да предоставя стаи за почивка, релакс за хора с увреждания или образователни беседи за ученици.

Екипът на областната администрация бе посрещнат от кмета на 18-хилядната община Миден-Делфланд, известна като зеленото сърце на силно урбанизирания Регион Хага и носителка на европейски приз за екообщина. Там модерното земеделие и животновъдство вървят ръка за ръка със зоните за рекреация, а визията на кметския екип за развитие до 2025 г предвижда  Миден-Делфланд да се утвърждава като зелен оазис с уникална природа, без да губи от своята икономическа жизнеспособност.

В община Вестланд, в която се намират най-големите парници в Европа, за първи път е въведена ко-генерация на енергия за целогодишно производство на зеленчуци, които не се отглеждат върху почва. Оранжериите са водещ сектор на икономиката в Холандия и последният писък на технологиите там е използването на геотермална енергия. Браншът осигурява над 250 000 работни места и работи в тясно взаимодействие с научно-изследователски центрове, приложни институти и търговски компании и е пример за максимално използване на природните ресурси – земя, слънце, вятър и вода, икономия на разходите и оползотворяване на отпадъците. Г-жа Марга Винтгес, старши съветник по европейска политика в община Вестланд представи постигнатия напредък в управлението на сектора, благодарение на който оранжериите харчат 30 на сто по-малко енергия, отколкото преди, а топлината, която произвеждат през лятото се съхранява за зимата чрез система за непрекъснат обмен.

Практиката на кръговрата, която гласи, че краят на един процес е начало на друг, е заложена в концепцията „от люлка до люлка”, въведена в Холандия през 90-те години, която има приложно поле в всички отрасли на икономиката и която е доказателство, че пестеливото потребление на ресурсите и рециклирането на отпадъците в комбинация с внедряването на иновации може да гарантира невиждана ефективност.

В рамките на работното си посещение в Хага екипът на областна администрация Кърджали посети една от най-големите компании за строителство на оранжерии – „Сертон”, с почти 120-годишна история и пазари в над 60 страни; „Рейчшван” – фирма за производство на зеленчукови семена, която предлага 150 нови сорта годишно, и знаменитият Хронвех, специализиран в отглеждането на оранжерийни домати. В кметство Леедшендам-Ворбюрх гостите се запознаха с механизмите на взаимодействие между населението и местната власт, разпределението на отговорностите в управлението и наличието на граждански платформи по квартали, които вземат пряко участие в решаването на всички важни въпроси. Управниците в Холандия са достъпни за хората, разчитат на подкрепата им, вземат под внимание добрите идеи на местната общност и я насърчават да инвестира собствени средства.

В рамките на семинара „Възможности за прилагане в област Кърджали на утвърдени добри практики от Регион Хага” експертите от областна администрация презентираха силните и слабите страни на земеделието, туризма и екологията у нас. Домакините очертаха тенденциите в развитието на трите секторни политики в Холандия, обясниха как противодействат на тоталната урбанизация и разширяват зелените пояси, как постигат равновесие между застрояването и връщането назад към природата и какви са лостовете за привличане на заинтересованите страни не само в изготвянето на регионалните планове, но и като инвеститори.

Ръководителите на Регион Хага обобщиха, че без партньорство и сътрудничество е немислимо да се прави политика в Холандия. То е исторически обусловено и на него се крепят благосъстоянието на хората и икономическата мощ на страната. Постигнатите споразумения с гражданите имат силата на закон и се изпълняват безпрекословно. Без тяхната подкрепа е невъзможно да се реализира какъвто и да е проект – социален, образователен или инфраструктурен. Изготвянето на политики и стратегии минава през широко обществено обсъждане, а гражданската активност е въпрос на свободна воля. Властта дава експертиза и предлага възможности за промяна. А гражданите, работодателите и съсловните организации й гласуват доверие в режим на диалог. България и Холандия могат да се допълват и да обменят опит в прилагането на европейските политики, убедена е г-жа Марион Стейн, административен директор на Регион Хага. Пътят на съгласието тя илюстрира с местната поговорка: „Доверието идва пеша, а си отива на кон”. Затова холандците ревниво се грижат да не го загубят.

Опитът, почерпен от Регион Хага ще послужи за изработването на три обществено-консултативни платформи за решаване на ключови за развитието на Източните Родопи проблеми.

Проектът „Правото на добро управление и добра администрация – гарантирано право на гражданите в област Кърджали” се изпълнява по оперативна програма “Административен капацитет”. Бюджетът на проекта е 176 885,09 лв, а продължителността му – 18 месеца.

 

 

 

Натиснете за да коментирате

Напишете вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

localnix Малки обяви
localnix Малки обяви
Най-четени

Анкета

Нужно ли е да се сменя името на стадиона в Кърджали?

Резултати

Зареждане ... Зареждане ...

Статистики от Google Analytics™